Ylang-ylang cananga – What is Ylang-ylang cananga and what is the diffrent?

Ylang-ylang cananga

Ylang-ylang cananga is Ylang-ylang tree there is Ylang-ylang that grow as tree, shrub or vine

Ylang-ylang cananga for sale